Click-Ship-Enjoy!
Gia Std Pillow Ivory Cotton & Silk 20X26
Please call us for pricing

Gia Std Pillow Ivory Cotton & Silk 20X26

The Gia Standard Pillow (20x26) is made with Ivory Cotton & Silk. A pillow insert is included.